Kasy Fiskalne – Kalkulacja PC

Praca dla kobiet

Kasa fiskalna a limit obrotów – Kalkulacja komputerowa


Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł – podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas, zwolnienie to obowiązuje do końca 2021 roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

ZOBACZ TEŻ
Kasa fiskalna – wszystko co warto wiedzieć
Kasa fiskalna dla hydraulika – czy jest obowiązkowa?
Przykład 1.

Pan Janusz rozpoczął prowadzenie działalności 1 marca 2019 roku, chciałby skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów. W związku z tym po jego stronie pojawiło się pytanie: Ile wynosi limit w przypadku, gdy działalność została rozpoczęta w marcu?

Obliczeń należy dokonać, korzystając ze wzoru:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym)

20 000 x (306 / 365) = 16 767,12

Panu Januszowi przypada zwolnienie z kasy, jeśli jego sprzedaż nie przekroczy 16 767,12 zł.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem limity będą obowiązywać w tej samej wysokości również w 2020 roku. Na limit zwolnienia 20 000 zł nie wpływa jednak dostawa nieruchomości, dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 dla podatników, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia) w ogólnym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest większy niż 80%, zwolnienia są utrzymane. Owe zwolnienia dotyczą również tych podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w 2020 roku.