Zalety biura rachunkowego

biuro rachunkowe - zalety

Początki prowadzenia własnej firmy u wielu nowych przedsiębiorców wyglądają podobnie. Starają się oni robić wszystko samodzielnie, by każde zarobione pieniądze powróciły do firmy. Jednak w taki sposób można funkcjonować krótko, im lepiej bowiem wiedzie się przedsiębiorcy, a jego firma rozwija, tym więcej zadań musi on powierzyć innym podmiotom lub pracownikom.

Do takich zadań należy obsługa księgowo-kadrowa firmy. Można ją w firmie rozwiązać dwojako: zatrudnić na etat główną księgową, co oczywiście znacznie obciąża firmę lub zlecić te zadania zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

  • Bezpieczeństwo. Profesjonalne biura rachunkowe muszą posiadać certyfikat ministerstwa finansów. To ważne dla każdego przedsiębiorcy, również dla początkującego, który bardzo często dopiero uczy się rozpoznawać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem firmy. Z tego powodu musi on całkowicie ufać obsłudze rachunkowej, by czuć się komfortowo i bezpiecznie.
  • Stały dostęp do dokumentów. Jeszcze do niedawno przeciwko zatrudnianiu zewnętrznych biur rachunkowych przemawiały utrudnienia z dostarczaniem dokumentów do tegoż biura a przede wszystkim z utrudnieniami związanymi z dostępem do dokumentów już tam raz przekazanym. W ostatnim czasie stan ten zmienił się diametralnie. Oczywiście nadal biura rachunkowe korzystają z tradycyjnego dostępu do przechowywanych dokumentów papierowych i oryginały należy dostarczyć do niego choćby kurierem, jednak wiele z nich umożliwia swoim klientom przesyłanie elektronicznych wersji dokumentów. Takie biuro rachunkowe posiada również najczęściej oprogramowanie umożliwiające elektroniczną archiwizację tych dokumentów i zdalny do nich dostęp dla przedsiębiorcy przez 24 godziny.
  • Elektroniczne przesyłanie dokumentów i stały do nich dostęp online. Biuro rachunkowe jest w stanie reagować natychmiast na artykułowane potrzeby przedsiębiorstwa. Klient może mieć dostęp do wszelkich statystyk, bieżących analiz, zestawień i raportów. Umożliwia to przedsiębiorcy natychmiastową reakcję i korektę ewentualnych błędnych decyzji. Na każdy sygnał biuro rachunkowe jest w stanie przygotować profesjonalny raport czy analizę danego przedsięwzięcia.

Niższe koszty biura rachunkowego

Biuro rachunkowe w Poznaniu najczęściej kosztuje mniej niż zatrudnienie na umowę o pracę księgowego. Na tę różnicę składają się niższe koszty pracownicze, odpadają wszelkie koszty związane ze szkoleniami, kursami, zakupem fachowej literatury. Odpada również koszt wyposażenia stanowiska pracy dla ewentualnego księgowego, czyli odizolowane w miarę potrzeb pomieszczenie z dobrej klasy komputerem z przystawkami i z profesjonalnym dobrej klasy oprogramowaniem.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Warto zawsze pamiętać, że biuro rachunkowe, w myśl przepisów, musi być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Czyli wszelkie ewentualne szkody, jakie mogą wyrządzić pracownicy biura rachunkowego muszą zostać zrekompensowane z ubezpieczenia OC. Co do zasady biuro rachunkowe bowiem odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a fakt ten daje przedsiębiorcy znaczne poczucie bezpieczeństwa.